степени 4,8 / 8,8 шестерокутни вијци са црном оксидацијом