клинасто сидро

  • Wedge Anchors

    Клинаста сидра

    Клинасто сидро је сидро за проширење механичког типа које се састоји од четири дела: тело сидре са навојем, експанзиона копча, навртка и подлошка. Ова сидра пружају највише и најдоследније вредности држања било ког сидра за проширење механичког типа